Skip to main content

Kwestia odnawialnych źródeł energii jest stałym elementem naszego życia. W przypadku firm i prowadzenia biznesu ma wpływ zarówno na finanse, jak i strategię działań oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Sektor prywatny, w obecnym czasie, oczekuje, aby dostarczane na rynek produkty i usługi były zgodne z wiedzą o środowisku i wiązały się ze zmniejszeniem szkodliwego śladu węglowego i emisji CO2.

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce krok po kroku staje się przeszłością, a ochrona środowiska i klimatu w wymiarze zarówno lokalnym, jak i globalnym wymusza na firmach nowe zmiany w ich funkcjonowaniu.

Korzystanie z dostępnych sposobów własnej produkcji energii elektrycznej, jest nie tylko nowoczesnym i odpowiedzialnym działaniem na rzecz środowiska, ale przede wszystkim zadbaniem o stabilną sytuację ekonomiczną firmy, bez względu na zmienne ceny na rynku.

Świadomość konsekwencji emisji CO2 jest jednym z powodów zmian w nowoczesnym biznesie

Świadomość konsekwencji emisji CO2 jest jednym z powodów zmian w nowoczesnym biznesie

Transformacja energetyczna firm jako konieczność nowoczesnego biznesu

Podstawą rozpoczęcia transformacji energetycznej w firmie jest zrozumienie przez decydentów problemów ekologicznych, z jakimi zmagamy się globalnie. Obecnie coraz więcej mówi się w Polsce o śladzie węglowym, eng. carbon footprint. Czym jest wspomniany ślad węglowy i dlaczego ma tak duży wpływ na nasz klimat i środowisko?

Ślad węglowy to suma całkowitej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w trakcie pełnego cyklu życia badanej jednostki, którą może być osoba fizyczna, kraj, miasto, gmina, przedsiębiorstwo, ale również produkt, usługa czy wydarzenie np. konferencja, podróż samolotem.

Ślad węglowy dotyczy całego globu, od prywatnych osób po kontynenty

Ślad węglowy dotyczy całego globu, od prywatnych osób po kontynenty

Firmy coraz mocniej działają w zakresie transformacji energetycznej. Duże zaangażowanie obserwowane jest w ciągu ostatnich miesięcy. Dlaczego przedsiębiorstwa zaczęły podejmować działania w zakresie zmian energetycznych?

Znaczący, długoterminowy trend wzrostu cen energii elektrycznej wpływa na wyniki biznesowe. Ze względu na mix źródeł wytwórczych w Polsce oraz rosnące koszty emisji dwutlenku węgla przedsiębiorcy zaczynają szukać nowych możliwości oszczędności. Wzrost cen jest tak znaczący, że temat staje się obiektem zainteresowań osób decyzyjnych oraz większym elementem w strategii prowadzenia firmy lub prowadzonej produkcji.

Wpływ ESG na decyzje inwestycyjne

Inwestorzy muszą i zwracają coraz większą uwagę na niefinansowe aspekty firmy związane z ekologią i odpowiedzialnym biznesem. ESG, (environmental, sustainability, governance), które oznaczają środowisko, społeczeństwo i zarządzanie mają obecnie ogromny wpływ na podejmowane decyzje inwestorskie.

Presja na wdrożenie rozwiązań z zakresu ESG i ”zielonej transformacji” jest widoczna zarówno dla przedsiębiorców, jak i inwestorów. Klienci biznesowi zwracają uwagę na mierzenie danych, raportowanie informacji oraz przestrzeganie zobowiązań, czyli dążenie do redukcji śladu węglowego.

Poza naciskiem ze strony instytucji finansowych odczuwalna jest presja ze strony odbiorców produktów, szczególnie na polskich eksporterów.

Mechanizm wpływu ESG na firmy

Ślad węglowy dotyczy całego globu, od prywatnych osób po kontynenty

Wzrost kosztów energii ze względu na emisję gazów cieplarnianych

Polski mix energetyczny a emisja dwutlenku węgla

Polskę dotyka długoterminowy wzrost kosztów energii wynikający z mixu energetycznego i rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla. Polski mix energetyczny nadal oparty jest przede wszystkim na wydobyciu węgla kamiennego, a 1 MWh energii opartej na węglu generuje 800 kg CO2. Koszt 1 MWh energii elektrycznej podnosi się o 0.8 euro z każdym 1 euro wzrostu kosztu emisji CO2. Przekłada się to na podwyżki ze względu na wysoką emisję szkodliwych gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.

Od kwietnia 2020 roku cena energii elektrycznej rośnie i przez ostatnie miesiące była najwyższa w UE. Wszelkie prognozy wskazują, że trend wzrostowy dla naszej gospodarki zostanie utrzymany, a to przełoży się bezpośrednio na nasze rachunki oraz ceny dostępnych usług i produktów w całym kraju. Ostatnie podwyżki będą miały odzwierciedlenie w podniesieniu stawek przy kolejnym odnowieniu kontraktu na energię elektryczną za spółką obrotu.

Wprowadzona opłata mocowa a wzrost kosztów energii

Znaczny wpływ na podwyżki, odczuwalne przede wszystkim przez firmy miała nowa opłata mocowa. Jest to wprowadzony od stycznia 2021 roku kolejny element opłat dystrybucyjnych. Naliczana jest w stałych godzinach między 7:00 a 22:00, dlatego ma kolosalne przełożenie na wzrost wartości na rachunku. Fundusze pozyskane z nowej opłaty przeznaczane są na budowanie nowych elektrowni, a także modernizacje i naprawy starych oraz zabezpieczenie przestojowe. Opłata mocowa podniosła wysokość rachunków o około 10-15%.

Więcej na temat opłaty mocowej możesz przeczytać w dedykowanym artykule.

Wzrosty kosztów energii mają ogromny wpływ na wyniki, szczególnie w bardziej energochłonnych firmach.

Wpływ produkcji śladu węglowego na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu

Prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób świadomy oraz zaangażowany przekłada się na wprowadzanie realnych rozwiązań. Mierzenie produkcji śladu węglowego wytwarzanego produktu oraz realizacja zadań mających za cel jego zniwelowanie jest obecnie odnotowywane zarówno przez interesariuszy, jak i klientów.

Inwestycja w zieloną energię to znak rozpoznawczy nowoczesnego biznesu

Inwestycja w zieloną energię to znak rozpoznawczy nowoczesnego biznesu

Wiedza na temat tego ile śladu węglowego produkuje firma, a przede wszystkim informacja o działaniach i ochrona środowiska mają korzystny wpływ nie tylko na wizerunek, ale i finanse.

Liderzy, którzy decydują się na skorzystanie z dostępnych innowacji i przeprowadzenie transformacji energetycznej widzą pozytywne konsekwencje działań. Inwestycja w odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie produkcji śladu węglowego przynosi realne oszczędności finansowe – jesteśmy producentem zielonej energii, a jednocześnie niezależną od wzrostu cen jednostką.

Dodatkowo, dla społecznie odpowiedzialnego biznesu otwierają się dodatkowe możliwości rozwoju i inwestycji w innowacje, takie jak np. dopłaty z Unii Europejskiej czy specjalne programy. Bez wprowadzenia w swojej firmie zmian taki kapitał byłby dla nich niedostępny.

Dekarbonizacja Polski oznacza efektywność energetyczną i OZE w firmach oraz ogromne inwestycje w działalności przedsiębiorstw

Mix energetyczny w UE szybko się zmienia, natomiast Polska jest dopiero na początku drogi do celu, jakim jest skuteczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie produkcji śladu węglowego.

Transformacja energetyki i efektywność energetyczna firm to główne dźwignie procesu dekarbonizacji w Polsce. Dostosowanie się wymaga ogromnych inwestycji, które już widzimy na rodzimym rynku.

Cykl życia produktów, które obecnie są coraz chętniej kupowane przez konsumentów, wymusza na przedsiębiorcach stosowanie rozwiązań, które pozytywnie wpływają na zużycie dostępnych surowców oraz zmniejszenie ton odpadów, np. w procesie przetwarzania ich. Każda taka zmiana oznacza wprowadzenie modernizacji i innowacji w firmach. Takie działania często wymagają dużych nakładów finansowych, jednak rynek dostępnych usług oferuje coraz więcej opcji.

Luneos wspiera firmy oferując unikalny model usługowy dedykowany biznesowi

W ramach portfela produktów Luneos daje przedsiębiorcom zainteresowanym produkcją zielonej energii możliwość skorzystania z innowacyjnej formy finansowania instalacji fotowoltaicznej, jaką jest usługa abonamentu. Oferta skierowana zarówno dla dużych firm, mających znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak i dla tych potrzebujących mikroinstalacji.

Zmodernizowanie oświetlenia LED ma znaczący wpływ na obniżenie zapotrzebowania na prąd, dodatkowo ma pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki usłudze abonamentu firma oszczędza od pierwszego dnia od uruchomienia nowego oświetlenia LED oraz nie martwi się o sprawy związane z serwisem i gwarancją. Luneos zapewnia pełną obsługę przez cały okres trwania kontraktu.

Dla klientów przemysłowych z zapotrzebowaniem na ciepło lub chłód idealnym rozwiązaniem jest inwestycja w kogenerację. Używanie nowoczesnych technologii, nie tylko wpływa na generowanie oszczędności w organizacji, ale przede wszystkim jest wyznacznikiem odpowiedzialnego działania i troski o klimat na całym świecie.

Luneos współpracuje z tematyce działań zmierzających do redukcji śladu węglowego z Climate Strategies Poland. Treść zawarta w artykule powstała we współpracy z organizacją.

Porozmawiajmy, jak możemy obniżyć emisję CO2 w Twojej firmie

admin

Author admin

More posts by admin