Skip to main content

Firmy decydują się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii nie tylko dla ochrony środowiska. Fotowoltaika to przede wszystkim inwestycja, której rentowność w dużej mierze zależy od sposobu finansowania. Istnieje kilka możliwości przeznaczonych zarówno dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorców. Od pożyczki, przez leasing i abonament do zakupu instalacji z środków własnych. Sprawdź, jaki jest najlepszy sposób finansowania paneli fotowoltaicznych dla firm.

Kredyt a fotowoltaika dla firm

Jedną z opcji finansowania instalacji fotowoltaicznych jest kredyt. Oznacza to, że środki na zakup modułów są pozyskiwane z wybranego przez siebie banku (zwykle tego, który przedstawi lepszą ofertę). Pożyczka bankowa jest udzielana na określony okres – zwykle kilkanaście lat.

Przedsiębiorca, który decyduje się na ten rodzaj zapłaty za panele fotowoltaiczne, musi wiedzieć, że rozwiązanie to ma zarówno zalety, jak i wady. Powinien być także świadom, jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę przed zdecydowaniem się na kredyt bankowy.

Kredyt – jakie są zalety?

Jedną z zalet finansowania paneli fotowoltaicznych kredytem bankowym jest możliwość kupienia instalacji niemal od razu (oczywiście z uwzględnieniem czasu na dopełnienie formalności i decyzję banku). Nie trzeba zatem mieć wolnej gotówki i czynić dużej inwestycji. W tej sytuacji koszt instalacji fotowoltaicznej w firmie jest rozłożony na comiesięczne raty. Tutaj, niestety, można przejść od razu do wad tej opcji zapłaty za panele słoneczne.

Wady finansowania fotowoltaiki kredytem

Comiesięczne raty przy kredycie bankowym na instalację fotowoltaiczną nie są stałe. Wiele zależy od oprocentowania. Zmiany stóp procentowych są niezwykle istotne dla rentowności całej inwestycji. Trudno jest przy nich zaplanować budżet firmy na kilka-kilkanaście lat do przodu. Każdy bank ma prawo do korekty wysokości raty. Najczęściej jest ona niekorzystna dla przedsiębiorcy, ponieważ wzrasta zamiast maleć.

Tym, z czym nierozerwalnie łączy się finansowanie fotowoltaiki kredytem bankowym, jest wkład własny. Przedsiębiorca, aby otrzymać pożyczkę z banku, musi posiadać już jakąś jej część. Dodatkowo należy spełnić wiele warunków, aby zostać zakwalifikowany do grona kredytobiorców.

Jednym ze sposobów finansowania paneli fotowoltaicznych jest kredyt. Aby go otrzymać, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków.

 

Najważniejsze kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę finansując instalację fotowoltaiczną kredytem to:

Oprocentowanie i koszty kredytu

Z kredytem na instalacje fotowoltaiczne w Polsce nierozerwalnie wiąże się kilka ważnych terminów. Jednym z nich jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to całkowity koszt pożyczki w ciągu roku. Jest to czynnik, na podstawie którego przedsiębiorca może wybrać najlepszą ofertę banku. Uwzględnione są w niej oprocentowanie, ale także inne koszty (np. prowizja banku). RRSO w przypadku modułów do odnawialnej energii elektrycznej wynosi ok. 2,5–5%.

Dla przedsiębiorstw, które decydują się na kredyt, ważny jest także WIBOR. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania, która służy za podstawę do obliczania odsetek. Jest to średnia ze wszystkich największych banków w Polsce.

WIBOR ulega stałym wahaniom w czasie trwania kredytu. Oprocentowanie może zmieniać się regularnie, co kilka miesięcy. Warto mieć także na uwadze, że każdy bank dolicza jeszcze swoją marżę.

Trzeba także pamiętać, że na koszty kredytu wpływa inflacja. Jest ona ściśle związana ze wzrostem stóp procentowych, a tym samym miesięcznych kosztów, które musi ponieść kredytobiorca. Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie sprawia, że inflacja stale się powiększa, co jest bardzo niekorzystne dla kredytobiorców. Ze względu na decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej długofalowo raty kredytu mogą wzrosnąć.

Inflacja ma wpływ na to, że całościowy koszt kredytu zwiększa się, zwiększa ze względu na wzrost stopy procentowej, czyli składnika raty kredytu – na niej w znaczniej części opierają się odsetki.

Kwalifikacja do kredytu na panele fotowoltaiczne dla firmy

Przedsiębiorstwo, które chce finansować panele słoneczne kredytem, musi najpierw przejść kwalifikację banku. Sprawdzana jest zdolność kredytowa, czyli to, czy dana firma jest w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę. Przy jej ustalaniu pod uwagę brane są m.in:

  • wysokość uzyskiwanych przychodów,
  • źródło przychodów,
  • miesięczne koszty,
  • dotychczasowa zdolność kredytowa firmy.

Przedsiębiorcy, którzy myślą o finansowaniu paneli fotowoltaicznych kredytem, muszą zdawać sobie sprawę, że obecnie wiele banków zdecydowało się na ograniczenie nowego finansowania. Oznacza to, że kredyty są niechętnie udzielane nowym klientom – nawet jeśli mają dobrą zdolność kredytową.

Wkład własny przy kredycie na instalacje fotowoltaiczne

Firma, która stara się o kredyt inwestycyjny, musi posiadać wkład własny. Banki często wymagają nawet 20–30% wysokości pożyczki. Jest to dosyć spora kwota, na którą dane przedsiębiorstwo nie zawsze może sobie pozwolić – biorąc pod uwagę fakt, że instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją nawet na 25–30 lat, która zaczyna się zwracać dopiero po okresie kredytowania.

Zdarza się, że od firmy nie jest wymagany wkład własny przy udzielaniu kredytu inwestycyjnego. W Polsce w ten sposób działa tylko kilka banków.

Zwrot z inwestycji

Jak wcześniej wspomniano, fotowoltaika dla firm, zaczyna zwracać się dopiero po zakończeniu kredytu. Oczywiście tutaj bardzo ważna jest precyzyjnie wykonana analiza ekonomiczna oraz projekt techniczny. Należy dopilnować, aby uwzględniała ona wszystkie czynniki – nie tylko koszty ukryte, ale także przewidywania sytuacji na rynku finansowym.

Zwrot z inwestycji w produkcję własnej energii elektrycznej ma miejsce dopiero po spłacie kredytu.

Zwrot z inwestycji w produkcję własnej energii elektrycznej ma miejsce dopiero po spłacie kredytu

Leasing jako sposób finansowania

Fotowoltaika dla firm może zostać sfinansowana również przy pomocy leasingu. Jest to sytuacja, w której właściciel paneli fotowoltaicznych pozwala przedsiębiorcy na korzystanie z nich pod warunkiem uiszczania przez niego comiesięcznych opłat (tzw. raty leasingowe). Umowa jest zawierana na określony czas.

Istnieje kilka rodzajów leasingu, z którego może skorzystać firma na panele słoneczne:

  • leasing finansowy – moduły są automatycznie przekazywane przedsiębiorcy na własność (ten rodzaj finansowania przypomina nieco kredyt) po zapłaceniu ostatniej raty;
  • leasing operacyjny – moduły są przekazywane przedsiębiorstwu na określony czas z zagwarantowanym prawem możliwości ich odkupienia po zakończeniu leasingu.

Wśród zalet leasingu na instalacje fotowoltaiczne w firmie można wymienić prostsze formalności niż w przypadku kredytu, krótszy okres spłacania inwestycji, a także możliwość korzystania ze sprzętu przez określony czas w możliwością (ale bez konieczności) jego zakupu. Ponadto leasing nie wpływa na zdolność kredytową, a część jego kosztów może zostać odliczona od podatku.

Instalacje fotowoltaiczne finansowane leasingiem to nie tylko zalety. Przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością posiadania wkładu własnego (tzw. opłata wstępna), poniesiem kosztu wykupu (ostatnia rata leasingu) oraz tym, że oprocentowanie może być zmienne. Tym samym rata nie jest stała, co może przekładać się na wzrost kosztów i wpływać na rentowność instalacji fotowoltaicznych.

Jak długo trwa leasing na fotowoltaikę?

Leasing na panele fotowoltaiczne dla firm trwa zdecydowanie krócej niż kredyt zaciągany w banku na ten sam cel. Zwykle umowa jest zawierana na okres 7–8 lat. Nadal jednak istnieje ryzyko, że w tym czasie wzrosną jego koszty. Często jest to też czas, w którym inwestycja nie zwraca się ze względu na konieczność spłacania rat, które nie są stałe oraz znacząco wyższe od uzyskanych oszczędności na energii.

Warto pamiętać, że czas trwania leasingu na panele słoneczne zależy też od jego rodzaju. W przypadku leasingu operacyjnego musi to być minimum 40% okresu amortyzacji. W dwóch pozostałych typach czas ten jest dowolny. Rzadko jednak jest to mniej niż wspomniane wcześniej 7–8 lat.

Szansa na otrzymanie leasingu

Z zasady leasing jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Szansa na jego otrzymanie jest zatem duża – z pewnością większa niż w przypadku kredytu bankowego. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba spełniać określonych warunków. Firma leasingowa nie może ryzykować i również musi mieć pewność, że dane przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić leasing.

Przy udzielaniu leasingu na instalacje fotowoltaiczne brane są pod uwagę:

  • okres istnienia firmy (najczęściej jest to minimum 3 miesiące),
  • sytuacja finansowa i majątkowa danego przedsiębiorstwa,
  • dotychczasowa historia kredytowa i brak zadłużenia.

Trzeba jednak pamiętać, że każda firma leasingowa ustala swoje własne zasady udzielania leasingu. Warto mieć również na uwadze fakt, że wszystkie formalności mogą potrwać ok. 2–3 tygodnie.

Koszty leasingu

Koszty leasingu nie są stałe. Ten sposób pozyskiwania środków finansowych na panele fotowoltaiczne również jest uzależniony od WIBOR i wysokości stóp procentowych. Nie bez znaczenia jest także sytuacja gospodarcza na świecie oraz rosnąca inflacja. Zmienne oprocentowanie leasingu powoduje, że rata może rosnąć, tym samym zwiększając koszty inwestycji. W niektórych sytuacjach (gdy WIBOR ulegnie zmniejszeniu) staje się ona bardziej korzystna dla leasingobiorcy. Trzeba jednak zadbać o stosowny zapis w umowie.

Trzeba pamiętać także, że rata leasingu nie uwzględnia wszystkich kosztów, które niesie za sobą fotowoltaika. Przedsiębiorca musi pamiętać o tzw. kosztach ukrytych (na które składają się m.in ubezpieczenie, serwis, wymiana modułu sterującego). Muszą one zostać uwzględnione w budżecie i analizie ekonomicznej rentowności instalacji fotowoltaicznej.

Wkład własny w leasing

Leasing również wymaga zainwestowania własnych środków. Jest to określane, jako opłata manipulacyjna, opłata wstępna lub czynsz inicjalny. Wysokość jest ustalana indywidualnie przez firmę leasingową. Zwykle wynosi on 20–30%.

Trzeba pamiętać, że w początkowej ofercie firma leasingowa może ustalić wkład własny na 0%. Jednak może to ulec zmianie po ocenie zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa.

Zwrot z inwestycji

Na zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne dla firmy można liczyć dopiero po spłacie leasingu. Zazwyczaj jest to właśnie te 7–8 lat. Warunkiem jest to, że analiza ekonomiczna uwzględniła wszystkie ważne czynniki (zostały one omówione w artykule o rentowności instalacji fotowoltaicznej), a także możliwość wzrostu raty leasingowej.

Leasing to finansowanie instalacji w formie pożyczki z możliwością późniejszego wykupienia modułów fotowoltaicznych

Leasing to finansowanie instalacji w formie pożyczki z możliwością późniejszego wykupienia modułów fotowoltaicznych

Usługa abonamentu jako sposób finansowania fotowoltaiki dla firm

Fotowoltaika dla firm może zostać sfinansowana również za pomocą usługi abonamentu. Nie jest to opcja oferowana przez wszystkie firmy fotowoltaiczne. W Luneos rekomendujemy tę formę finansowania Klientom, ponieważ niesie ona za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy.

Vendor Finance

Usługa abonamentu działa na zasadzie Vendor Finance. Mechanizm jest bardzo prosty. Dana firma pożycza pieniądze przedsiębiorcy, które mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakup jej własnych produktów. Ma to wiele zalet. Przede wszystkim taka firma może przygotować atrakcyjne i dedykowane pakiety finansowania, które zwykle są także bardzo uproszczone oraz wzbogacone o dodatkowe usługi. W przypadku fotowoltaiki dla firm ma to ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę różnego rodzaju ukryte koszty związane z inwestycją.

Prosta umowa z jednym partnerem

Usługa abonamentowa na zakup fotowoltaiki dla firm wyróżnia się najprostszymi formalnościami ze wszystkich sposobów finansowania przedstawionych powyżej. Umowa jest przejrzysta i przyjazna dla przedsiębiorcy. Ponadto przed jej zawarciem nie jest konieczne dostarczenie dużej liczby wniosków i dokumentów. Wystarczą: dane finansowe za rok obecny i ubiegły, ogólne dane jak dostępne w KRS oraz ankieta COVID-19.

Warto zaznaczyć, że taka umowa na panele fotowoltaiczne jest podpisywana wyłącznie z jedną stroną, a nie z różnymi podmiotami (np. bank plus firma fotowoltaiczna).

Inwestycja bez środków własnych

Przedsiębiorca, który decyduje się na panele fotowoltaiczne dla firm, najczęściej chce ponieść jak najmniejsze koszty związane z inwestycją. W przypadku usługi abonamentowej jest to możliwe. Nie jest wymagany żaden wkład własny. Ponadto spłata abonamentu rozpoczyna się dopiero, gdy zostanie zakończony montaż paneli fotowoltaicznych + 1-2 dodatkowe miesiące w oczekiwaniu na podłączenie OSD.

Usługa abonamentu w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych oznacza stałą opłatę przez cały czas trwania umowy i brak początkowej inwestycji środków własnych

Stałe koszty przez cały okres abonamentu

Przedsiębiorca, który decyduje się na finansowanie paneli fotowoltaicznych usługą abonamentową, może liczyć na stałe koszty przez cały czas trwania umowy. Oznacza to, że miesięczna rata jest taka sama na początku, jak i na końcu. Na jej wysokość nie mają wpływu WIBOR, inflacja i żadne inne czynniki.

Wszystkie koszty wliczone w ratę abonamentu

Fotowoltaika dla firm finansowana przy pomocy systemu abonamentowego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Miesięczna rata uwzględnia m.in. ubezpieczenie majątkowe i serwis instalacji. Ma to ogromne znaczenie przy ustalaniu rentowności inwestycji.

Szybki i prosty sposób pozyskania

Cały proces uzyskania finansowania jest bardzo krótki. Zwykle trwa 2–3 dni. W porównaniu z kilkutygodniowym oczekiwaniem w przypadku kredytu lub leasingu można powiedzieć, że umowa zawierana jest niemal od razu.

Model as a service

Fotowoltaika dla firm w abonamencie działa w modelu As a Service. Przedsiębiorca decydując się na panele słoneczne, staje się producentem energii, pokrywa własne zapotrzebowanie na prąd oraz może odnieść dzięki temu dodatkowe korzyści. Jednocześnie nie musi inwestować żadnych własnych środków a w razie awarii ma zapewniony ubezpieczenie, serwis i wymianę komponentów przez cały okres umowy.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z środków własnych

Fotowoltaika dla firm może być sfinansowana w całości ze środków własnych. Wbrew pozorom nie jest to rzadko wybierane rozwiązanie. Ono również niesie za sobą korzyści. Sposób ten nie jest opłacalny dla wszystkich, dlatego przedsiębiorstwo musi rozważyć wszystkie za i przeciw oraz wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które wpływają na to, czy taka inwestycja zwróci się (i w jakim czasie) oraz jak wypada na tle innych sposobów finansowania instalacji fotowoltaicznych.

Czy zakup fotowoltaiki dla firm z środków własnych jest najtańszy?

Wbrew intuicji wielu przedsiębiorców, szczególnie małych, fakt, że w przypadku środków własnych nie płacimy odsetek, nie oznacza, iż ten kapitał jest najtańszy. Wręcz przeciwnie – kapitał własny jest zawsze najdroższy. Jego właściciel powinien zawsze rozważyć wykorzystanie go na inne przedsięwzięcia związane z przedmiotem działalności jego firmy, które mogłyby przynieść wyższy zwrot. Skorzystanie z tańszego kapitału zewnętrznego, w długofalowej i stabilnej perspektywie, dedykowanej dla fotowoltaiki, jest dla wielu przedsiębiorstw bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Aby odnieść jak największe korzyści z własnej produkcji energii elektrycznej, trzeba dobrze określić rentowność instalacji

Panele fotowoltaiczne dla firm a dotacje

Fotowoltaika dla firm może zostać w części sfinansowana także z innych źródeł. Jest to m.in. dofinansowanie. Mogą to być różnego rodzaju dotacje unijne, programy rządowe (np. organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Energia Plus). Warto śledzić doniesienia na ten temat. Skorzystanie z takiego dofinansowania może być bardzo opłacalne z punktu widzenia całej inwestycji.

Dlaczego wybór sposobu finansowania fotowoltaiki dla firm ma znaczenie?

Wybór ten ma znaczenie głównie z powodu tego, czy cała instalacja fotowoltaiczna okaże się ostatecznie opłacalna w przypadku danej firmy. Trzeba pamiętać także, że finansowanie fotowoltaiki to są zawsze koszty dla przedsiębiorstwa. W interesie firmy jest zadbanie o to, aby były one jak najniższe. Liczy się maksymalizacja zysków i minimalizacja strat.

Z wyborem sposobu finansowania wiąże się także pewne ryzyko. W przypadku leasingu lub kredytu jest to widmo zwiększenia wartości WBIOR i oprocentowania, co w skrajnych przypadkach może wiązać się w kosztami znacznie przewyższającymi oszczędności z fotowoltaiki. Przedsiębiorcy finansujący fotowoltaikę środkami własnymi ryzykują, że nie wykorzystają tych pieniędzy tam, gdzie przydałyby się one bardziej.

Rentowność instalacji fotowoltaicznej

Na rentowność fotowoltaiki ma wpływ bardzo dużo czynników. Sposób finansowania jest jednym z nich. Często to właśnie on decyduje o tym, jakie koszty zostaną poniesione w ciągu tych 25–30 lat. Wybierając taką, a nie inną opcję zapłaty za panele, można znacznie je obniżyć.

Firma może finansować instalację fotowoltaiczną kredytem, leasingiem, kapitałem własnym, płacić abonament lub wykorzystać dotacje

Firma może finansować instalację fotowoltaiczną kredytem, leasingiem, kapitałem własnym, płacić abonament lub wykorzystać dotacje

 

Jaki sposób finansowania fotowoltaiki dla firm jest najlepszy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jaki sposób finansowania fotowoltaiki dla firm jest najlepszy. Każdy przedsiębiorca musi rozważyć wszelkie zalety i wady różnych metod. Odpowiedzialność ta spoczywa także na firmie fotowoltaicznej, która powinna dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb i warunków swojego klienta oraz przedstawić mu wszystkie możliwości razem z ich skutkami i wpływem na opłacalność instalacji.

Usługa abonamentu w Luneos

W Luneos podchodzimy indywidualnie do każdego przedsiębiorcy i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania i sposoby finansowania. Współpracujemy tylko z najlepszymi dostawcami modułów, co przekłada się na jakość i efektywność instalacji. W analizie ekonomicznej bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki – razem z ukrytymi kosztami, dzięki czemu klient otrzymuje tylko wiarygodne dane.

 

Porozmawiajmy, jakie finansowanie będzie dla Ciebie najlepsze

admin

Author admin

More posts by admin