Light as a Service to inaczej
oświetlenie w abonamencie

Wyobraź sobie abonament za telefon, prąd lub internet. Model działania Light as a Service jest identyczny.

Użytkujesz nowoczesne oświetlenie LED z gwarancją serwisu i wymiany, płacąc stały abonament miesięczny. W Europie Zachodniej w modelu tym zmodernizowano oświetlenie w tysiącach firm. W Polsce wciąż jest nowością.

Zero kosztów maksimum oszczędności

Projekt finansujesz z uzyskanych oszczędności, które generujesz od pierwszego dnia wymiany oświetlenia.

Gwarancja oświetlenia najwyższej jakości

Obiekty modernizujemy w oparciu o profesjonalne oprawy LED, dobrane przez ekspertów oświetleniowych.

Pewny serwis i obsługę przez cały okres umowy

Gwarancja i serwis wliczone są w koszt abonamentu. Bierzemy odpowiedzialność za instalację, a Ty zajmujesz się prowadzeniem firmy.

Light as a Service to nie tylko oszczędności.
To przede wszystkim:

Darmowy audyt oświetleniowy
Kalkulacja oszczędności
Dobranie odpowiedniego oświetlenia
Analiza aktualnego zużycia energii
Wymiana nie tylko opraw, ale całego systemu oświetleniowego
Modernizacja dostosowana do cyklu produkcyjnego firmy
Projekt oświetleniowy zgodny z obowiązującymi normami
Gwarancja parametrów świetlnych
Samofinansująca się inwestycja
Oszczędności generowane od 1 dnia
Uwolnienie środków na inwestycje strategiczne
Płatność tylko za działające punkty świetlne
0 PLN wkładu własnego
Brak konieczności kredytowania modernizacji
Pewny i doświadczony partner finansowy
Obniżenie kosztów operacyjnych
Elastyczny okres abonamentu
Gwarancja parametrów świetlnych
Serwis i gwarancja w trakcie trwania umowy
Wymiana gwarancyjna w ciągu 72h
Odpowiedzialność gwarancyjna za producenta LED
Obsługa operacyjna modernizacji
Dbałość o klienta przez cały okres umowy
Na koniec umowy sprzęt na własność
Szkolenia z obsługi instalacji

Jak wygląda modernizacja w modelu
Light as a Service?

01. Wstępny audyt

Twoje zaangażowanie ograniczamy do minimum. Poprosimy jedynie o kopie rachunków za energię elektryczną, informacje o punktach oświetleniowych i godzinach pracy. Wykonamy audyt oświetleniowy, aby szczegółowo przygotować rozwiązanie, jakiego oczekujesz.

02. Bezpłatny projekt

Nasi specjaliści przygotują profesjonalne rozwiązanie techniczne, spełniające normy oświetleniowe i najwyższe standardy w projektowaniu oświetlenia. Na koniec otrzymasz kalkulację abonamentu wraz z uzyskanymi oszczędnościami na zużyciu energii, które zagwarantujemy w umowie.

03. Audyt wykonawczy

Sporządzamy szczegółowy projekt techniczny i ostateczny plan modernizacji. Masz pełny wgląd w dokumentację. Widząc efekt końcowy i kalkulację oszczędności podejmujesz decyzję o ostatecznym wdrożeniu projektu.

04. Modernizacja

Modernizacja przebiega w sposób dostosowany do procesu produkcyjnego firmy. Po odebraniu instalacji rozpoczynasz generować oszczędności.

05. Gwarancja serwisowa

Wszelkie awarie usuwamy w ciągu 72h. Jeśli tego nie zrobimy, możesz wstrzymać płatności za usługę. Nawet jeśli jedna oprawa nie działa, wstrzymujesz płatności za cały projekt – nasze zobowiązanie traktujemy poważnie, gwarantując je w umowie.

06. Przejęcie własności

Po zakończeniu kontraktu przejmujesz w 100% zmodernizowaną infrastrukturę oświetleniową, stając się jej właścicielem. Jeżeli uznasz, że chcesz dalej kontynuować z nami współpracę podpisujemy kontrakt na usługi serwisowe.

Zamów rozmowę z konsultantem LaaS

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Luneos Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 851-322-10-64. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

  Pobierz broszurę Light as a Service i dowiedz się jak zmodernizować oświetlenie bez wkładu początkowego.

  Pobierz

  Zobacz przykładowe modernizacje LED w modelu Light as a Service

  Zobacz realizacje

  Light as a Service – pytania i odpowiedzi

  Jakie elementy wchodzą w skład usługi Light-as-Service?

  W skład usługi Light-as-a-Service wchodzą następujące elementy:

  • Wykonanie audytu oświetlenia (inwentaryzacja istniejącego oświetlenia i jego efektywności) na bazie wizji lokalnej
  • Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia i jego wycena
  • Wykonanie projektu wykonawczego na bazie dodatkowej wizji lokalnej
  • Przeprowadzenie modernizacji w sposób określony w projekcie wykonawczym
  • Odbiór techniczny i uruchomienie instalacji
  • Szkolenie służb technicznych klienta w zakresie użytkowania instalacji
  • Możliwość zgłaszania awarii i odchyleń 24/7 online, a także telefonicznie
  • Usuwanie awarii do 72 godzin
  • Gwarancja na urządzenia przez cały okres trwania kontraktu (a w niektórych przypadkach dłużej)
  • Gwarancja standardu oświetlenia (w ramach dopuszczalnych odchyleń)
  • Gwarancja oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

  Czy LUNEOS jest producentem urządzeń LED?

  Nie, LUNEOS nie jest producentem urządzeń LED. LUNEOS wybiera najlepszych dostawców produktów LED dla potrzeb konkretnego klienta z grupy swoich Partnerów z którymi blisko współpracuje.  Partnerzy Ci dostarczają produkt i realizują inwestycje pod ścisłym nadzorem LUNEOS, który ze względu na udzielane klientowi gwarancje i przejęcie odpowiedzialności finansowej, jest zainteresowany tym, aby modernizacja była wykonana według najwyższych standardów.  W tym sensie LUNEOS w procesie inwestycyjnym jest „po stronie” klienta, i zarządza dostawcami dokonującymi fizycznej modernizacji.

  Kto jest właścicielem urządzeń oświetleniowych zainstalowanych w obiekcie?

  Właścicielem urządzeń przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje LUNEOS, który udostępnia je klientowi na zasadzie najmu. Koszt najmu jest wliczony w opłatę abonamentową. Na koniec okresu umowy LUNEOS sprzedaje klientowi urządzenia za symboliczną opłatą równą 1 PLN/oprawę, i w tym momencie klient staje się właścicielem instalacji

  Jak opłata abonamentowa jest traktowana podatkowo?

  Opata abonamentowa za udostępnienie oświetlenia o jest powiększona o podatek VAT 23%, który może zostać w pełni odliczony w bieżących deklaracjach VAT.  Opłata abonamentowa stanowi koszt uzyskania przychodu w pełnym zakresie.  Urządzenia są własnością LUNEOS i figurują w rejestrze środków trwałych LUNEOS, natomiast nie figurują w rejestrze środków trwałych klienta (do momentu ich ostatecznej sprzedaży na koniec trwania kontraktu).

  Na czym polega i jaka jest wysokość oszczędności dla klienta?

  • Model Light-as-Service zapewnia klientowi dwa rodzaje oszczędności:Gwarantowana oszczędność na zużyciu energii elektrycznej
  • Oszczędność na kosztach inwestycyjnych i operacyjnych w związku z przejęciem przez LUNEOS zarządzania i serwisu oświetlenia

  Na czym polega gwarantowana oszczędność na energii elektrycznej?

  Oszczędność wygenerowane dla klienta na zużyciu energii elektrycznej wiążą się z modernizacją oświetlenia na nowoczesną technologie LED o wysokiej efektywności energetycznej, t.j. wysokim uzysku natężenia oświetlenia w stosunku do poboru mocy elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi technologiami oświetlenia.

  Typowo, moc elektryczna urządzeń oświetleniowych (w MW) po modernizacji będzie o 50% do 80% niższa niż przed modernizacją (w zależności od technologii stosowanej przed modernizacją, wieku modernizowanej instalacji, rodzaju i natężenia oświetlenia).  Mniejsza moc oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej (w megawatogodzinach – MWh).  Skala redukcji poboru energii elektrycznej zależy wprost od intensywności użytkowania oświetlenia, t.j. liczby godzin w tygodniu kiedy oświetlenie jest włączone w danym pomieszczeniu.  Zmniejszony pobór energii elektrycznej przekłada się na oszczędności finansowe poprzez cenę energii elektrycznej, w szczególności składniki ceny energii elektrycznej uzależnione od wysokości jej poboru (w megawatogodzinach, MWh).

  Oszczędność na kosztach inwestycyjnych i operacyjnych

  W ramach usługi LAAS, klient uzyskuje dodatkowe oszczędności związane z przejęciem przez LUNEOS obsługi i utrzymania oświetlenia.  W szczególności, zredukowane do zera zostają wszystkie pozycje kosztowe związane z technicznym utrzymaniem oświetlenia w firmie (w uzgodnionym zakresie umowy), w tym koszty takie jak:

  • Zakup urządzeń świetlnych do magazynu technicznego „na wymianę” przez cały okres kontraktu – sprawność urządzeń świetlnych i ew. wymiana wadliwych urządzeń jest w 100% kosztem LUNEOS
  • Koszty serwisu urządzeń i wymiany niedziałających elementów oświetlenia (np. koszty osobowe i koszty usług zewnętrznych)

  Oszczędności na kosztach inwestycyjnych i operacyjnych są typowo istotnie mniejsze niż oszczędności na energii elektrycznej, a usługa LAAS jest korzystna dla klienta na bazie samych oszczędności na energii elektrycznej, nie mniej jednak stanową one istotny dodatkowy element wartości dla klienta, który jest szacowany w analizie ekonomicznej projektu dla klienta i stanowi dodatkowy argument za modelem LAAS.

  Jakie urządzenia będą stosowane w modernizacji? Czy mają one odpowiedni poziom gwarancji producenta?

  LUNEOS bierze odpowiedzialność finansową za zmodernizowaną instalację oświetleniową, w związku z tym korzysta tylko ze sprawdzonych urządzeń najlepszych polskich i międzynarodowych dostawców. Praktycznie wszystkie urządzenia instalowane u klientów posiadają gwarancje producenta o długości tożsamej lub wyższej z długością kontraktu LUNEOS z klientem.

  Jaka może być długość kontraktu i od czego to zależy?

  Długość kontraktu może wynosić 5, 6 lub 7 lat. Długość kontraktu zależy od preferencji klienta oraz analizy ekonomicznej.  Celem jest takie skonfigurowanie kontraktu aby oszczędności uzyskane przez klienta pozwalały na uzyskanie istotnych oszczędności już w trakcie trwania kontraktu.   Przy dłuższych kontraktach abonament miesięczny będzie niższy i bieżąca oszczędność w trakcie kontraktu wyższa. Przy krótszym kontrakcie klient będzie płacił wyższy abonament w trakcie kontraktu, ale po jego zakończeniu uzyska wyższe oszczędności.

  Czy istnieje możliwość poprawy parametrów oświetlenia w ramach modernizacji?

  Jak najbardziej.  W ramach modernizacji również możliwość poprawienia parametrów oświetlenia w stosunku do stanu obecnego.  Taka poprawa może być konieczna czy wskazana ze względu na przepisy w zakresie BHP, które określają wymagany standard oświetlenia na stanowiskach pracy.  Dodatkowym argumentem za poprawieniem parametrów oświetlenia może być podniesienie wydajności pracy, komfortu pracowników, poprawa wizerunku firmy, itd.

  Poprawa parametrów oświetlenia może być sfinansowana i wygenerowane poprzez modernizacje oszczędności. W taki sposób firma może znacząco poprawić standard funkcjonowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  Ustalenia dotyczące poprawy standardu oświetlenia powinny być uwzględnione w audycie i w specyfikacji projektu w celu uwzględnienia ich w ofercie – oznaczają one zaprojektowanie oświetlenia po modernizacji o mocy większej niż wynikająca wprost moc umożliwiająca utrzymanie natężenia światła przed modernizacją.