WSK Rzeszów

Modernizacja LaaS

Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., to firma o ponad 60-letniej tradycji w branży odlewnictwa i obróbki mechanicznej odlewów. Firma zdecydowała się zrealizować projekt modernizacji oświetlenia w formule Oświetlenie LED jako usługa. W ramach współpracy z Luneos zmodernizowano oświetlenie LED na terenie hali odlewni aluminium W51 oraz w hali W68.

565

Ilość wymienionych opraw

866639

Uzyskane oszczędności energii rocznie

86217

Moc zainstalowanych urządzeń

749968

Szacowane oszczędności roczne

Generowanie oszczędności od pierwszego dnia pracy nowych opraw,  zapewnienie serwisu i gwarancji przez cały okres trwania umowy oraz prosty sposób finansowania modernizacji były kluczowymi czynnikami przy wyborze partnera do projektu modernizacji oświetlenia w naszej firmie.

Andrzej Markowski
Chief Power Systems w WSK Rzeszów

5249780

Szacowane oszczędności w trakcie trwania kontraktu

Etapy modernizacji

Przedstawienie oferty LaaS oraz przeprowadzenie audytu bieżącego stanu oświetlenia oraz przygotowanie wstępnej koncepcji modernizacji oświetlenia.
Weryfikacja przygotowanego projektu oświetlenia oraz warunków pracy. Przeprowadzenie testów opraw oświetleniowych, pomiary temperatur pracy.
Doprecyzowanie kwestii technicznych oraz projektowych. Weryfikacja założeń audytu i ustalenie założeń montażu oraz potwierdzenie ich wraz z działem BHP.
Przygotowanie kompleksowej oferty Light as a Service w abonamencie 7 letnim oraz prezentacja wartości oferty i prognozy uzyskanych oszczędności.
Podpisanie umowy Light as a Service od Luneos w wariancie 7 letnim z serwisem Premium.
Ustalenie harmonogramu prac, nie wpływającego na pracę Zakładu. Dostawa opraw wraz z podziałem na partię (zgodnie z życzeniem Klient). Wykonanie montażu zgodnie z przygotowanym harmonogramem
Przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia, instalacji elektrycznej zmodernizowanych opraw.
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej. Weryfikacja wykonanych prac.
Podpisanie protokołu odbioru i generowanie oszczędności.

Planujesz modernizację oświetlenia lub instalację paneli fotowoltaicznych? Napisz do nas, pomożemy zrealizować Twój projekt.

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Luneos Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 851-322-10-64. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.